HR.Buddhist.vn

Dịch Vụ Tuyển Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp

Bạn cần tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực này?

Giới thiệu dịch vụ tuyển dụng

Nếu bạn cần tuyển dụng nhân sự hoặc giao khoán theo gói công việc trong lĩnh vực này thì hãy đăng ký dịch vụ tuyển dụng nhân sự của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi không chỉ giới thiệu cho bạn những thành viên phù hợp nhất trong cộng đồng này mà còn có thể tuyển dụng cho bạn sinh viên từ các trường đại học mà chúng tôi liên kết, và từ hơn 80 cộng đồng khác trong Khai Trí thông qua các Nhà tuyển dụng Khai Trí Recruiters.vn

Cách chúng tôi giúp bạn tuyển dụng nhân sự

Bước 1: Hãy đăng ký dịch vụ tuyển dụng nhân sự của chúng tôi tại đây

Bước 2: Chúng tôi sẽ có một cuộc họp trực tuyến với người quản lý trực tiếp vị trí tuyển dụng để nắm yêu cầu tuyển dụng của bạn. Buổi họp trực tuyến này sẽ được chúng tôi ghi hình lại và có thể sẽ dùng một đoạn video trong buổi ghi hình này (nếu bạn cho phép) để đưa vào phần mô tả công việc giúp ứng viên được thấy 'thần thái' của người sẽ quản lý trực tiếp họ. Đó là cách chúng tôi giúp ứng viên hiểu nhiều hơn về công việc trước khi quyết định ứng tuyển, do đó sẽ tiết kiệm thời gian phỏng vấn ứng viên của bạn.

Với những vị trí tuyển dụng phổ thông thì chúng tôi sẽ ghi rõ thông tin liên hệ của bạn để ứng viên nộp đơn ứng tuyển vào Email của bạn.

Với những vị trí tuyển dụng 'nhạy cảm' yêu cầu sự bảo mật thông tin thì chúng tôi sẽ không đăng lên mạng mà chuyển cho bộ phận săn nhân sự (Head-Hunter) để giới thiệu nhân sự cho bạn phỏng vấn.

Phí dịch vụ tuyển dụng

Phí tuyển dụng sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng.