Thỏa Thuận Hợp Tác

Với Khoa ABC - Đại Học XYZ

Partner2.Buddhist.vn

Lưu ý: có thể trích dẫn, chia sẻ, và truy cập nhanh vào trang này bằng tên miền Partner2.TenMienCongDong.vn (ví dụ Partner2.Engineer.vn)

[Sau khi Ban quản trị cộng đồng này tạo trang hợp tác này và định tên miền cho trang (ví dụ Partner1.Engineer.vn) thì hãy gửi đường link của trang này cho Khai Trí để tạo tên miền cho trang. Khi tạo trang mới, hãy bấm vào phần "Nâng cao" trong phần "Thuộc tính" để nhập đường dẫn ngắn gọn cho trang theo định dạng "HT1-CtyABC"]

Nội dung thỏa thuận hợp tác sẽ được cập nhật tại đây. Ban quản trị cộng đồng cần yêu cầu đối tác cũng đăng nội dung trong thỏa thuận này lên website của đối tác, sau đó dẫn link thỏa thuận trên website của đối tác về trang này để chứng tỏ sự hợp tác giữa hai bên. Khi hai bên không còn hợp tác với nhau nữa chỉ cần cập nhật thời gian dừng hợp tác lên trang thỏa thuận này của cả hai bên.

Nếu đối tác có tài khoản trên Khaitri.net thì ngoài trang thỏa thuận hợp tác này, Ban quản trị cộng đồng có thể dùng tài khoản của cộng đồng trên Khaitri.net để ký một thỏa thuận trên Agreement.vn với đối tác để có sự chứng thực của cả cộng đồng Khai Trí. Xem cách ký thỏa thuận tại About.Agreement.vn. Khi đó cần phải đăng tên miền của thỏa thuận tại trang này, ví dụ 01.Agreement.vn