Publish.Buddhist.vn

Xuất Bản Ấn Phẩm / Sản Phẩm / Dịch Vụ

Đến nhà xuất bản của chúng tôi

Giới thiệu về nhà xuất bản của chúng tôi

Nhà xuất bản Buddhist.Epublisher.vn là một trong hơn 60 nhà xuất bản chuyên ngành thuộc Nhà xuất bản trực tuyến Epublisher.vn trên Khaitri.net nên chúng tôi luôn có sự đánh giá đa diện bằng góc nhìn của nhiều chuyên gia trước khi xuất bản.

Nếu bạn cần xuất bản ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực này thì hãy đăng ký bên dưới.

Nếu bạn muốn xuất bản trong các lĩnh vực khác thì hãy đăng ký tại nhà xuất bản của các cộng đồng Khác trong Khai Trí bằng cách đăng ký với Epublisher.vn

Cách xuất bản Của Chúng Tôi

Xem cách xuất bản tại About.Epublisher.vn

Xem cách đăng bài viết để xuất bản tại Post.Khaitri.net

Sau khi bạn gửi yêu cầu xuất bản tại Send.Epublisher.vn thì yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đến nhà xuất bản chuyên ngành thuộc lĩnh vực tương ứng (ví dụ bài viết về kỹ thuật sẽ được gửi đến Engineer.Epublisher.vn). Nhà xuất bản chuyên ngành này sẽ xem xét và review vào cuối bài viết được xuất bản, đây là căn cứ để Epublisher.vn xuất bản bài viết.

Chúng tôi sẽ xuất bản các loại bài viết sau trên Khaitri.net:

  1. Sản phẩm và dịch vụ thường trên OStore.vn, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trên TinhXao.com

  2. Sách online trên Obook.vn

  3. Bài giảng và khóa học trên Lesson.vn

  4. Tham luận trên Opinion.vn

  5. Cuộc thi và giải thưởng trên Prize.vn

  6. Việc làm và tin tuyển dụng trên Topwork.vn

  7. Sự kiện trên invitation.vn

  8. Bất động sản trên Build.vn

  9. Ưu đãi trên Promotion.vn

Phí xuất bản

Tùy vào từng sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm mà sẽ có một mức phí xuất bản khác nhau. Những phí chung sẽ được quy định tại Phi.Khaitri.net