Sponsor.Buddhist.vn

Đăng Ký Tài Trợ

Do cộng đồng này thuộc Vườn ươm Khai Trí nên nếu bạn muốn tài trợ cho cộng đồng này thì cần đăng ký tài trợ thông qua Khai Trí để được tạo tài khoản nhà tài trợ trên Khaitri.net như tài khoản YourBrand.Sponsor.vn, hoặc được tạo trang THƯ CẢM TẠ như trang YourName.Sponsor.vn

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ

Xem chính sách tài trợ chung của Khai Trí tại Sponsor.Khaitri.net

Dành cho các nhà tài trợ chính

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Dành cho các nhà tài trợ phụ

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Tài trợ cho các cuộc thi của cộng đồng này trên Prize.vn

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Tài trợ học bổng cho học viên

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Tài trợ cho các bài viết

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO CỘNG ĐỒNG NÀY

Xem các nhà tài trợ cho Khai Trí tại Sponsor.vn

[Minh họa] Công ty TNHH ABC - ABC.Sponsor.vn

Tài khoản nhà tài trợ: ABC.Sponsor.vn

Giới thiệu về nhà tài trợ...

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A - NguyenVanA.Sponsor.vn

Thư cảm tạ nhà tài trợ: NguyenVanA.Sponsor.vn

Giới thiệu về nhà tài trợ ...